"We Serve"

Luidt het moto van alle Lionsclubs. Dus ook die van Lionsclub de Meierij Den Dungen. Met 32 leden uit o.a. Berlicum, Sint Michielsgestel, Schijndel, Heeswijk Dinther en Den Dungen houden we ons bezig, tijdens bijeenkomsten maar ook daar buiten, met het verwerven van kennis over al wat er op maatschappelijk, cultureel, sociaal of moreel gebied maar te weten is.
Net zo belangrijk zijn de activiteiten die we ontwikkelen om, dichtbij of ver weg, mensen of organisaties te steunen die hulp nodig hebben. Dit doen we doorgaans door zelf de handen uit de mouwen te steken of door activiteiten te ontwikkelen waarmee we geld kunnen inzamelen.

Voorwoord

Het thema voor dit presidentsjaar is "Actie in verbinding" Dit is geen aansporing om van onze geliefde club een telecombedrijf te maken, noch een aansporing tot sport in clubverband. Wel om onze onderlinge band blijvend te koesteren. Dit niet alleen door oprechte belangstelling in elkaar te tonen en veel gezelligheid met elkaar te hebben, ook door samen actief te werken aan de realisatie van onze goede doelen. Want naast vriendschap en gezelligheid bindt ons ook de behoefte om te dienen, een bijdrage te leveren aan de samenleving door fondsen te werven voor goede doelen, maar ons ook gezamenlijk in te spannen voor een duurzame wereld.

Paul Roos, president 2018-2019

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.