"We Serve"

Luidt het moto van alle Lionsclubs. Dus ook die van Lionsclub de Meierij Den Dungen. Met 26 leden uit o.a. Berlicum, Sint Michielsgestel, Schijndel, Heeswijk Dinther en Den Dungen houden we ons bezig, tijdens bijeenkomsten maar ook daar buiten, met het verwerven van kennis over al wat er op maatschappelijk, cultureel, sociaal of moreel gebied maar te weten is.
Net zo belangrijk zijn de activiteiten die we ontwikkelen om, dichtbij of ver weg, mensen of organisaties te steunen die hulp nodig hebben. Dit doen we doorgaans door zelf de handen uit de mouwen te steken of door activiteiten te ontwikkelen waarmee we geld kunnen inzamelen.

Voorwoord

Het leven is wakker worden op een podium. ( José Ortega y Gasset 1883-1955)

Na een jaar van sociale terugtrekking, waarin de club toch door grote inspanning tot verbluffende resultaten is gekomen, heb ik gekozen voor het thema "Dancing with lions"  het onderliggende thema is, het aangaan van contacten, het opkomen voor minderheden en openstaan voor andere culturen. 

Ook de bestaande contacten met zusterclub Voerde zullen weer aangehaald worden door het op de schap liggende programma uit te voeren.

Op de vraag hoe ik zelf door de club herinnert wil worden, luidt mijn antwoord "als iemand die zijn eigen passies wist te delen met de club"

 

Henk Janssen, President 2021-2022

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie >> Melvin Jones zakenman met visie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Voordat er 1,4 miljoen Lions actief waren over de hele wereld was er één man met een visie: Melvin Jones, zakenman uit Chicago. Hij stond honderd jaar geleden aan de basis van de tot aan de dag van vandaag, bloeiende Lionsorganisatie.

Melvin Jones werd geboren op 13 januari 1897 in Fort Thomas in de Ameikaanse staat Arizona. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar Illinois. In 1913 had hij zijn eigen verzekeringsmaatschappij in Chicago waar hij lid werd van een network lunchclub voor zakenmensen, The Business Circle.  Al snel nam hij het voortouw in de werving van nieuwe leden.

Melvin Jones was een dromer, een doener en pragmaticus. Een energieke extroverte verkoper die in zijn vrije tijd Shakespeare las. Wie anders dan Melvin Jones was in staat om 's werelds grootste vereniging van serviceclubs op te richten? Het bestuur van de Internationale Lionsorganisatie wees in 1958 Melvin Jones officieel aan als oprichter van Lions Clubs International. De impact van Jones op de Lions was verreikend. Hij zorgde voor leiderschap, organisatorisch vermogen en vasthoudendheid om de basis te leggen voor Lionsclubs International te worden wat het nu is.

Jones was een productief schrijver met duidelijke en krachtige taal. Zijn hand is herkenbaar in clubdocumenten en de Lions Erecode. http://www.lions-mjm.org

 

Een Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

 

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.